Ajankohtaista

Ainut mikä meillä on

12 vuotta sitten yliopistot tekivät ensimmäisen oman työehtosopimuksensa. Sopimus ei ole täydellinen, mutta se on välttämätön, sanovat yliopistolaisten edustajat. Alkuvuodesta sopimuksesta aletaan jälleen neuvotella. Neuvotteluista povataan tavallistakin vaikeampia – taas. Neuvottelut päättyivät maaliskuun 9:nnen ja 10:nnen päivän välisenä yönä vuonna 2010. Osuvasti yö oli ollut pilvinen, mutta aamuun mennessä Helsingin Kaisaniemessä oli kirkasta. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva …

Lue kokonaan

Työehtosoppa-kampanja ja TES:n ydin esillä luottamusmiesten peruskurssilla

Yliopistosektorin marraskuisella peruskurssilla oli mukana upea reipas kolmenkymmenen hengen joukko jukolaisia luottamusmiehiä. Peruskurssilaiset saivat rautaisannoksen työehtosopimusjärjestelmästä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn neuvottelupäällikkö Petri Toiviaisen esityksestä. Liikkeelle lähdettiin peruskäsitteistä ja myös työehtosopimuksen määritelmä palauteltiin mieleen. Kyseessä on työntekijöitä edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja työnantajia edustavan yhdistyksen Sivistan solmima sopimus työntekijöiden työsuhteissa sovellettavista ehdoista. Samalla todettiin, että työehtosopimus …

Lue kokonaan

Työehtosopimusta kehitetään jatkuvasti

Yliopiston yleisessä työehtosopimuksessa on sovittu, että työntekijöitä ja työnantajia edustavat osapuolet (JUKO ja Sivista) keskustelevat säännöllisesti myös työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Nyt voimassa olevassa työehtosopimuksessa on sovittu viidestä työryhmästä, joiden tavoitteena on kehittää työehtosopimusta ja työehtoja: Tilastotyöryhmä käsittelee yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä tarkastelee mm. palkkakäsitteitä. Tekstityöryhmä käy läpi työehtosopimuksen tekstiasua ja …

Lue kokonaan

Tieteentekijöiden ja OAJ:n luottamusmiespäivät

Tieteentekijöiden ja OAJ:n järjestämillä yliopistosektorin luottamusmiespäivillä (29.10.2021) kuultiin luottamusmiesten kertomat kuulumiset eri yliopistoista. Tällä tavalla tietoa ja kokemuksia pystytään jakamaan ja mahdollisesti yhteisesti myös neuvomaan sen suhteen, kuinka toimia haastavissa tilanteissa. Luottamusmiespäiviin kuuluu aina koulutusosuus. Tällä kertaa luottamusmiehiä koulutettiin ajankohtaisista asioista, kuten tulevasta neuvottelukierroksesta ja tulevasta yt-lain muutoksesta. Lisäksi käytiin läpi yliopistojen määräaikaisuus- ja palkkatilastoja. …

Lue kokonaan