Perhevapaa on palkallinen

Perhevapaa on palkallinen yliopistossa työskentelevälle

Lapsen syntymä on valtava muutos jokaisessa perheessä. Lailla on turvattu vanhemmille oikeus jäädä hoitamaan lasta ilman pelkoa, että menettää työpaikan. Perhevapaat myös korvataan vanhemmille. Yliopistojen työehtosopimuksessa on sovittu, että työnantaja maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Äidille maksetaan palkkaa äitiysvapaan alusta lukien 72 arkipäivän ajalta ja isälle maksetaan palkkaa isyysvapaan alusta lukien 6 arkipäivän ajalta. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus palkalliseen perhevapaaseen.  

Tilapäinen hoitovapaa tarkoittaa, että vanhemmalla on oikeus jäädä hoitomaan (tai järjestämään hoitoa) sairastunut alle 10-vuotias lapsi. Työehtosopimuksen mukaan tilapäiseltä hoitovapaalta on oikeus saada palkkaa neljän päivän ajalta. 

Perhevapaajärjestelmää ollaan uudistumassa vuonna 2022, ja se tulee väistämättä vaikuttamaan myös yliopistojen työehtosopimukseen. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on perhemuotojen tasa-arvoinen kohtelu ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken. Myös omaishoitovapaaseen on tulossa oikeus. Yliopistojen työehtosopimuksessa tuleekin tunnustaa erilaiset perhemuodot ja kumpikin vanhempi on jatkossa yhtä lailla oikeutettu palkalliseen vapaaseen. Raskaana olevan oikeus raskausrahaan ja palkalliseen perhevapaaseen on kuitenkin ehdoton.

Omaishoitovapaaseen on jatkossa oikeus viiden päivän ajalta kalenterivuodessa. Omaishoitovapaa on lain nojalla palkaton, mutta tavoitteena on, että jatkossa työntekijöillä on oikeus palkkaan myös omaishoitovapaapäiviltä.