Kollektivavtalet tryggar alla universitetsanställda bättre arbetsvillkor än vad lagen ger.

FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten.

Aktuellt

Vi lägger oss i kollektivavtalet!

Så här förhandlas din lön

Lönenivåer, deras beräkningsgrunder eller till exempel en minimilön är inte lagstadgade utan lönen och arbetsvillkoren bestäms i kollektivavtalet. Universitetens lönesystem har avtalats i universitetens kollektivavtal. Tanken är att skapa ett…

Antalet undervisningstimmar har en övre gräns

Universitetens lärare och forskare kan inte tilldelas mer undervisningstimmar än vad som är bestämt i arbetsplanen och kollektivavtalet. Kontaktundervisningen i undervisningsinriktade uppdrag kan vara maximalt 394 timmar.   I praktiken innebär…