Vi kompletterar sidorna alltefter an som vi får mera material.

Kollektivavtalet tryggar alla universitetsanställda bättre arbetsvillkor än vad lagen ger.

Kollektivavtalet påverkar även ditt arbete och din vardag på många sätt – på den här webbplatsen hittar du information om hur!

Vi lägger oss i kollektivavtalet!

Så här förhandlas din lön

Lönenivåer, deras beräkningsgrunder eller till exempel en minimilön är inte lagstadgade utan lönen och arbetsvillkoren bestäms i kollektivavtalet. Universitetens lönesystem har avtalats i universitetens kollektivavtal. Tanken är att skapa ett…

Antalet undervisningstimmar har en övre gräns

Universitetens lärare och forskare kan inte tilldelas mer undervisningstimmar än vad som är bestämt i arbetsplanen och kollektivavtalet. Kontaktundervisningen i undervisningsinriktade uppdrag kan vara maximalt 394 timmar.   I praktiken innebär…

Aktuellt