Förtroendemannen representerar och hjälper dig

Förtroendemannen representerar de anställda på arbetsplatsen. Förtroendemannen förhandlar, ingår avtal, jämkar och förmedlar information mellan de anställda och arbetsgivaren. Förtroendemannen hjälper i alla ärenden som berör anställningen och agerar alltid konfidentiellt.

Arbetsgivaren är skyldig att beakta gällande arbetsvillkor. Som representant för de anställda övervakar förtroendemannen att arbetsgivaren beaktar:

  • universitetens allmänna kollektivavtal
  • arbetslagstiftningen
  • villkoren i anställningsavtalen
  • övriga villkor som gäller anställningen

Förtroendemannen ser till att de anställda behandlas på ett jämlikt sätt och ger vid behov råd och stöd till medlemmarna gällande arbetslivet, förändringar i arbetslivet och då olika problem behöver redas ut.

När kan du vända dig till förtroendemannen?

Förtroendemannen hjälper och ger råd till medlemmarna i alla JUKO-förbund när de har frågor om sitt arbete eller de villkor som gäller deras anställningsförhållande. I regel är förtroendemannen den första länken mellan medlemmen och arbetsgivaren. Ofta kan problemen lösas lokalt med hjälp av förtroendemannen.

Förtroendemannen ger råd till medlemmarna i bland annat följande ärenden: 

  • arbetstid 
  • löner
  • grunder för visstidsanställningar
  • övriga villkor som gäller anställningen
  • varningar
Förtroendemannen representerar och hjälper dig