Työehtosopimus turvaa kaikille yliopistolaisille lakia paremmat työehdot.

Yliopistoihin on hyväksytty uusi työehtosopimus, päivitämme tätä sivustoa parhaillaan.

Ajankohtaista & tiedotteet

Mistä tessillä on sovittu?

Mistä palkkasi muodostuu?

Palkan määrää, sen määräytymisperusteita tai esimerkiksi minimipalkkaa ei säädetä lailla, vaan siitä palkasta ja työehdoista sovitaan työehtosopimuksella. Yliopistojen palkkausjärjestelmästä on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Ajatuksena on luoda sellainen palkkausjärjestelmä, joka sopii nimenomaan yliopistoon.

Opetustuntimäärälläsi on yläraja

Yliopistojen opettajilla ja tutkijoilla ei voi teettää opetustyötä enempää kuin työsuunnitelmassa ja työehtosopimuksessa on määritelty. Opetuspainotteisissa tehtävissä kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 394 tuntia.  

Blogi

Mitä tes minulle merkitsee?

Mitä tes minulle merkitsee?

Työehtosopimus vaikuttaa monin tavoin jokaisen yliopistolaisen työhön ja arkeen. Kysyimme jäseniltä ajatuksia työehtosopimuksen merkityksestä heidän omalta kannaltaan.