Työehtosopimus turvaa kaikille yliopistolaisille lakia paremmat työehdot

Työehtosopimus vaikuttaa monin tavoin myös sinun työhösi ja arkeesi
– tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten!

Mistä tessillä on sovittu?

Mistä palkkasi muodostuu?

Palkan määrää, sen määräytymisperusteita tai esimerkiksi minimipalkkaa ei säädetä lailla, vaan siitä palkasta ja työehdoista sovitaan työehtosopimuksella. Yliopistojen palkkausjärjestelmästä on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Ajatuksena on luoda sellainen palkkausjärjestelmä, joka sopii nimenomaan yliopistoon.

Opetustuntimäärälläsi on yläraja

Yliopistojen opettajilla ja tutkijoilla ei voi teettää opetustyötä enempää kuin työsuunnitelmassa ja työehtosopimuksessa on määritelty. Opetuspainotteisissa tehtävissä kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 394 tuntia.  

Ajankohtaista

Mitä tes minulle merkitsee?

Mitä tes minulle merkitsee?

Työehtosopimus vaikuttaa monin tavoin jokaisen yliopistolaisen työhön ja arkeen. Kysyimme jäseniltä ajatuksia työehtosopimuksen merkityksestä heidän omalta kannaltaan.